102 doanh nghiệp ở Bắc Giang được hoạt động trở lại

Thứ Hai, 14/6/2021| 16:08

Chấp thuận cho 102 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với trên 15.600 lao động đi làm trở lại. Đây là thông tin được Tổ công tác tỉnh Bắc Giang thông báo sau quá trình thẩm định các điều kiện sản xuất an toàn COVID-19 của những đơn vị này.

Top