100% cử trí nhất trí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử Đại biểu Quốc hội

Thứ Ba, 6/4/2021| 16:27

100% cử trí nhất trí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử Đại biểu Quốc hội

Top