tìm kiếm
Trung Quốc đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam

Trung Quốc đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam

04/11/2015 09:22:12

Trung Quốc đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam