Giám sát thường xuyên sẽ phát hiện sớm những tiêu cực của cán bộ

Giám sát thường xuyên sẽ phát hiện sớm những tiêu cực của cán bộ

Nếu công tác giám sát được làm thường xuyên thì sẽ phát hiện sớm những tiêu cực của cán bộ, đảng viên. Đây cũng là một bài học của đội ngũ làm công tác kiểm tra.

Top