TP Hồ Chí Minh: Vận hành Tổng đài cấp cứu 115 dã chiến phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Chủ nhật, 1/8/2021| 20:27

Ngày 1/8, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết, Tổng đài cấp cứu 115 dã chiến phục vụ phòng, chống dịch COIVD-19 đã được đưa vào vận hành với 40 bàn tổng đài viên, gấp 10 lần so với tổng đài 115 trước đây.

TP Hồ Chí Minh:  Vận hành Tổng đài cấp cứu 115 dã chiến phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Tổng đài cấp cứu 115 dã chiến được trang bị 40 bàn tổng đài viên, gấp 10 lần năng lực tổng đài 115 trước đây. Ảnh: Sở TTTT 

Tổng đài cấp cứu 115 dã chiến được trang bị 40 bàn tổng đài viên, gấp 10 lần năng lực so với tổng đài 115 trước đây và đảm bảo khả năng tiếp tục mở rộng trong trường hợp diễn biến dịch bệnh có chiều hướng phức tạp trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ tốt nhất công tác điều phối lực lượng của Trung tâm cấp cứu 115, thực hiện chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT TP Hồ Chí Minh cũng đã trang bị bổ sung các đường truyền kết nối thoại, Internet và cung cấp SIM điện thoại tại các trạm điều phối lực lượng thuộc Trung tâm cấp cứu 115.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng đài cấp cứu 115 dã chiến là một thành phần không thể tách rời thuộc Hệ thống tổng đài khẩn cấp liên thông 113 - 114 - 115 phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ và phòng chống thiên tai tại Thành phố.

Theo Báo Tin tức

Top