Canberra đồng hành cùng Washington phản ứng trước các ý đồ của Bắc Kinh tại Biển Đông

Canberra đồng hành cùng Washington phản ứng trước các ý đồ của Bắc Kinh tại Biển Đông

Biển Đông có ý nghĩa vô cùng quan trọng với lợi ích quốc gia của Australia, Canberra khẳng định tiếp tục củng cố UNCLOS 1982 tại vùng biển này.

Top