Việt Nam - New Zealand nhấn mạnh duy trì hoà bình, ổn định Biển Đông

Việt Nam - New Zealand nhấn mạnh duy trì hoà bình, ổn định Biển Đông

- 3 giờ trước

Việt Nam đánh giá cao New Zealand ủng hộ ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và tự do hàng hải, tự do hàng không ở Biển Đông.

Top