Bản đồ do Phương Tây xuất bản

Thứ Tư, 20/1/2016| 15:54

Bản đồ do Phương Tây xuất bản


An Nam Đại quốc Họa đồ


Bản đồ của anh em nhà Van Langren (Hà Lan) vẽ năm 1595. Cuối thế kỷ XVI ở phương Tây xuất hiện hàng loạt bản đồ của các nhà hàng hải về khu vực Biển Đông và Pracel (Hoàng Sa), trong đó bản đồ của anh em nhà Van Langren (Hà Lan) vẽ năm 1595 là tiêu biểu nhất. Bản đồ vẽ khá chi tiết, trình bày đẹp, phong phú, hình vẽ Hoàng Sa rõ ràng và điển hình, ghi rõ I.de.Pracel. Quần đảo Hoàng Sa cùng với dải bãi ngầm và bãi cát Hoàng Sa được phân biệt rõ ràng với các đảo Pulo S.polo (Cù Lao Chàm), Pulo Catam (Cù Lao Ré), pulo Cambir (Cù Lao Xanh)... ở ven bờ. Đặc biệt, trong đất liền về phía Việt Nam, khoảng khu vực bờ biển tỉnh Quảng Ngãi ngày nay, bản đồ có đánh dấu Costa de Pracel, khẳng định mối quan hệ hữu cơ giữa I.de.Pracel (đảo Hoàng Sa) ở giữa Biển Đông và Costa de Pracel (bờ biển Hoàng Sa) ở vùng Quảng Ngãi, là cơ sở xác nhận chủ quyền tự nhiên và lâu đời của Vương quốc Chămpa và Chúa Nguyễn đối với Hoàng Sa trước và trong thời điểm vẽ bản đồ.


Một phần bản đồ do Petrus or Pieter thực hiện năm 1594


Bản đồ Asia in Praecipuas Ipsius Partes Distributa, do Van der AA thực hiện, năm 1594


Bản đồ của anh em nhà Van Langren (Hà Lan) vẽ năm 1595. Cuối thế kỷ XVI ở phương Tây xuất hiện hàng loạt bản đồ của các nhà hàng hải về khu vực Biển Đông và Pracel (Hoàng Sa), trong đó bản đồ của anh em nhà Van Langren (Hà Lan) vẽ năm 1595 là tiêu biểu nhất. Bản đồ vẽ khá chi tiết, trình bày đẹp, phong phú, hình vẽ Hoàng Sa rõ ràng và điển hình, ghi rõ I.de.Pracel. Quần đảo Hoàng Sa cùng với dải bãi ngầm và bãi cát Hoàng Sa được phân biệt rõ ràng với các đảo Pulo S.polo (Cù Lao Chàm), Pulo Catam (Cù Lao Ré), pulo Cambir (Cù Lao Xanh)... ở ven bờ. Đặc biệt, trong đất liền về phía Việt Nam, khoảng khu vực bờ biển tỉnh Quảng Ngãi ngày nay, bản đồ có đánh dấu Costa de Pracel, khẳng định mối quan hệ hữu cơ giữa I.de.Pracel (đảo Hoàng Sa) ở giữa Biển Đông và Costa de Pracel (bờ biển Hoàng Sa) ở vùng Quảng Ngãi, là cơ sở xác nhận chủ quyền tự nhiên và lâu đời của Vương quốc Chămpa và Chúa Nguyễn đối với Hoàng Sa trước và trong thời điểm vẽ bản đồ.


Bản đồ India Orientalis (Đông Ấn Độ) do Jodocus Hondius I vẽ năm 1613. Trên bản đồ này, cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được vẽ nối liền với nhau, như hình một mũi dao và được đặt tên chung là Pracel. Vùng bờ biển miền Trung Việt Nam đối diện với quần đảo này được đặt tên là Costa de Pracel. Điều này chứng tỏ tác giả các bản đồ này đã ghi nhận sự liên hệ mật thiết giữa lãnh thổ Việt Nam với Pracel (lúc đó bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa).


Bản đồ Đông Ấn, do Gerard Mercator thực hiện, năm 1630


Bản đồ Insulæ Indiæ Orientalis do Jodocus Hondius vẽ năm 1632 vẽ khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương, có thể hiện quần đảo Hoàng Sa. Trên bản đồ này, quần đảo Hoàng Sa được vẽ nối liền với các đảo ở ngoài khơi miền Trung Việt Nam, kéo dài đến tận đảo Phú Quý. Tên của quần đảo Hoàng Sa được ghi là Doa Tavaquero, nhưng vùng bờ biển miền Trung đối diện với Hoàng Sa vẫn được đặt tên là Costa de Pracel.


Bản đồ Indiæ Orientalis Nova Desriptio, do Willem Jansson thực hiện, xuất bản tại Hà Lan năm 1636


Bản đồ Carter de L' Asie do Van Lochem thực hiện năm 1640


Bản đồ Indiæ Orientalis Nova Desriptio, do Janssouius thực hiện, năm 1645


Bản đồ Indie quæ Orientalis dicitur, et Insvlæ Adiacentes do W. Blaeu thực hiện năm 1645


Bản đồ Tabula Indiæ Orientalis, do F. De Wit thực hiện, năm 1662


Bản đồ Indiæ Orientalis, do Visscher thực hiện, năm 1680


Bản đồ L' Asia do Dressée xuất bản tại Paris (Pháp) năm 1700


Bản đồ India Orientalis do Seutter thực hiện năm 1720


Bản đồ Carte des Costes de l’Asie sur l’ocean contenant les bancs isles et costes& c., do Alexis Hubert Jaillot thực hiện, năm 1720


Bản đồ Trung Quốc do Herman Moll thực hiện, xuất bản tại London (Anh), năm 1723.


Bản đồ A Map of the Continental of the East-Indie do Herman Moll vẽ, Macmillan Company xuất bản tại London (Anh), năm 1736


Bản đồ Carte de L' Asia do Homann Heirs thực hiện năm 1744


Bản đồ A chart of East Indies do Herman Moll thực hiện, xuất bản tại Londo (Anh) năm 1745


Bản đồ Suite de L' Ocean Oriental do Pierre de Hondt thực hiện, xuất bản tại Paris (Pháp) năm 1746


Bản đồ An Accurate Map of Asia do Emanuel Bowen thực hiện, xuất bản tại Paris (Pháp), năm 1747.


Bản đồ Bờ biển Đàng Trong, Đàng ngoài và một phần bờ biển Trung Hoa, do Van de Kusten thực hiện, năm 1754


Bản đồ East Indies do Thomas Salmon xuất bản tại London (Anh) năm 1767


Bản đồ A Map of East Indies do John Blair L.L.D&F.R.S xuất bản tại London (Anh) năm 1773


Bản đồ L'Asia do Preffo Antonia Zatta xuất bản tại Venezia (Ý) năm 1777


Bản đồ Les Isles de la Sonde Moluques Philippines, Carolines et Mariannes de Robert de Vougondy thực hiện, xuất bản tại Paris (Pháp) năm 1778


Bản đồ Asie do M.Bonne thực hiện, Ingr HydroGraphe de La Marine xuất bản tại Paris (Pháp) năm 1780


Bản đồ Les Isles Philippines, celle de Formose, le Sud de Chine, les Royanmes de Tunkin, de Cochinchie, de Cambodge,de Siam de Laos do M.Bonne thực hiện, Ingr HydroGraphe de La Marine xuất bản tại Paris (Pháp) năm 1780


Bản đồ Đế chế Trung Hoa và quần đảo Nhật Bản do Delamarche xuất bản tại Paris, (Pháp), năm 1783.


Bản đồ Carter Generale de l'Asie do Longitude du Méridien de Paris xuất bản tại Paris (Pháp) năm 1790


Bản đồ An accurate Map of the East Indies do Thomat Bankes thực hiện, xuất bản tại London (Anh) năm 1790


Bản đồ Khái quát Đông Ấn và các đảo, do Mariette thực hiện, năm 1790


Bản đồ Carter Hydro-Geographique des Indes Orientales do M.Bonne xuất bản tại Paris (Pháp) năm 1791.


Bản đồ A New General Map of the East Indies do Robert Laurie xuất bản tại London (Anh) năm 1794.


Bản đồ An Accurate map of the East Indies do Thomas Banke xuất bản tại London (England), năm 1805


Bản đồ Asia from the best Authorities do Gutherie xuất bản tại London (Anh) năm 1805


Bản đồ Các đảo ở Đông Ấn, do Longman Hurst Rees& Orme Paternoster Row xuất bản tại London (Anh), năm 1808


Bản đồ East India Isles do Jonh Thomson thực hiện năm 1817


Bản đồ Trung Quốc và Burma (nay là Myanmar) thể hiện phần lãnh thổ cực nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, do A.H.Wray - Engraved vẽ, J.B. Allen& J. Rapkin xuất bản tại London (Anh), năm 1851


Bản đồ Châu Á thể hiện phần lãnh thổ cực nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, do Philips New General Atlas xuất bản tại London (Anh), năm 1859


Bản đồ Ost-indien, do Stieler's Hand-Atlas xuất bản tại Gotha (Đức) năm 1870


Bản đồ Đông Ấn, do Scottish Geographica Magazine xuất bản, năm 1886


Bản đồ Siam and the Malay Archipelago (Xiêm và quần đảo Mã Lai), do The Times Atlas - Printing House Square xuất bản tại London (Anh) năm 1896. Trên bản đồ này đã có sự phân biệt rõ ràng giữa các đảo thuộc Paracel (quần đảo Hoàng Sa) với các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và các đảo ven bờ biển miền Trung với tên gọi rất rõ ràng. Đặc biệt trong quần đảo Trường Sa có những đảo đã được ghi tên tiếng Việt như đảo Thị Tứ, đảo Loại Ta, chứng tỏ người Việt đã chiếm hữu và đặt tên cho các đảo này và được các nhà bản đồ học châu Âu chấp nhận và ghi tên tiếng Việt lên bản đồ.


Bản đồ East Indies do H.E.C.Robinson xuất bản tại Sydney (Australia) năm 1900


Bản đồ Trung Quốc và Nhật Bản thể hiện phần lãnh thổ cực nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, do Commercial Atlas Rand McNally xuất bản tại Chicago (Mỹ), năm 1942.


Bản đồ Trung Quốc và Nhật Bản thể hiện phần lãnh thổ cực nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, do C.S. Hammond& Company xuất bản tại New York (Mỹ), năm 1947.


Bản đồ Siam and French Indo-China do The Atlas of the World xuất bản tại Lodon (Anh) năm 1921


Bản đồ Trung Quốc thể hiện phần lãnh thổ cực nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, do Atlas of the World xuất bản tại London (Anh), năm 1914


Bản đồ Burma. Siam, etc. do W& A.K Johnston xuất bản tại London (Anh), năm 1914


Bản đồ Asia do Madrid en Madrid xuất bản tại Madrid (Tây Ban Nha) năm 1792

Top