Tài liệu khoa học: Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2021 (VEPR)

Tài liệu khoa học: Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2021 (VEPR)

Ngày 29/7/2021, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) và Viện Friedrich Naumann Foundation for Freedom phối hợp tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2021.

TƯ LIỆU

Trường Sa 1988: Giáp mặt tàu chiến Trung Quốc

Trường Sa 1988: Giáp mặt tàu chiến Trung Quốc

Từ Gạc Ma chiếc tàu chiến Trung Quốc rồ máy tiến về phía Cô Lin, nơi chiếc tàu chúng tôi đang chuẩn bị cập mạn. Tôi nhìn thấy rất rõ, chiếc tàu chồm lên, sóng trước mũi tàu trắng như một vành khăn tang. Nòng pháo trên tàu rê rê hướng về tàu chúng tôi sẵn sàng nhả đạn...

TƯ LIỆU

Tài liệu khoa học: Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2021 (VEPR)

Tài liệu khoa học: Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2021 (VEPR)

Ngày 29/7/2021, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) và Viện Friedrich Naumann Foundation for Freedom phối hợp tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2021.

Top