Buộc thôi việc tổ trưởng tổ tự quản "ăn" tiền của người bán hàng rong

Buộc thôi việc tổ trưởng tổ tự quản "ăn" tiền của người bán hàng rong

UBND quận Tây Hồ vừa chỉ đạo buộc thôi việc đối với Tổ trưởng Tổ Tự quản trật tự phường Xuân La và tạm đình chỉ công việc với 2 tổ viên, do liên quan đến việc "ăn" tiền của những người bán hàng rong.

XÃ HỘI

Buộc thôi việc tổ trưởng tổ tự quản "ăn" tiền của người bán hàng rong

Buộc thôi việc tổ trưởng tổ tự quản "ăn" tiền của người bán hàng rong

UBND quận Tây Hồ vừa chỉ đạo buộc thôi việc đối với Tổ trưởng Tổ Tự quản trật tự phường Xuân La và tạm đình chỉ công việc với 2 tổ viên, do liên quan đến việc "ăn" tiền của những người bán hàng rong.

CHÍNH TRỊ

TP HCM thi tuyển lãnh đạo, quản lý thay vì bổ nhiệm

TP HCM thi tuyển lãnh đạo, quản lý thay vì bổ nhiệm

Thành phố sẽ thi tuyển lãnh đạo, quản lý từ năm nay thay vì đề bạt, bổ nhiệm nhằm "tạo sự cạnh tranh, tăng nhân sự trẻ, chọn người tài đức vào bộ máy quản lý".

Top