Đưa vụ án F88 vào diện Ban Chỉ đạo chống tham nhũng TP.HCM theo dõi

Thứ Sáu, 17/3/2023| 8:35

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM đã thống nhất đưa vụ án liên quan đến Công ty cổ phần kinh doanh F88 vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Ngày 16/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của TP.HCM tổ chức họp định kỳ. Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. 

Tại cuộc họp, ngoài đánh giá kết quả đạt được trong tháng 1 và tháng 2/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của TP.HCM cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống, tham nhũng tiêu cực của TP.HCM Nguyễn Văn Nên giao các thành viên của Ban tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống, tham nhũng tiêu cực Trung ương tại Phiên họp thứ 23; bám sát, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết cụ thể từng vụ việc, vụ án; triển khai xây dựng Đề án “Một số giải pháp, bài học kinh nghiệm để phòng ngừa hành vi vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước”, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Cuộc họp cũng thống nhất đưa vụ án liên quan đến Công ty cổ phần kinh doanh F88 vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm được Thường trực Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xuyên suốt từ đầu, từ lúc phát hiện đến nay cũng đã được chính thức đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo./.

Top