Chính thức ra mắt 'Diễn đàn hỗ trợ đầu tư cho người Việt Nam ở nước ngoài'

Thứ Sáu, 14/1/2022| 16:01

Ngày 14/1, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV) chính thức ra mắt "Diễn đàn hỗ trợ đầu tư cho người VN ở nước ngoài" dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao và Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

Chính thức ra mắt 'Diễn đàn hỗ trợ đầu tư cho người Việt Nam ở nước ngoài'Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về NVNONN Phạm Quang Hiệu phát biểu tại buổi lễ

Cho tới nay, Việt Nam có khoảng 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống, làm việc và học tập ở trên 130 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cộng đồng Người Việt Nam tại nước ngoài đã và đang đóng góp nguồn lực đáng kể về tài chính và tri thức cho sự phát triển của đất nước. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư về Tổ Quốc đồng thời hình thành nguồn vốn phát triển đất nước cũng như hỗ trợ nhà đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư hiệu quả, có lợi cho cả đất nước và nhà đầu tư. Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV) thành lập Diễn đàn hỗ trợ đầu tư đối với người Việt Nam ở nước ngoài (Investment Support Forum for Overseas Vietnamese – INVESFOV).

Diễn đàn ra đời với mục tiêu: hỗ trợ các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài và trong nước hợp tác với Người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện đầu tư ở Việt Nam.

Nguyên tắc hoạt động của Diễn đàn: Nguồn kiều hối đầu tư về xây dựng quê hương đất nước ngày càng tăng về giá trị, an toàn về đầu tư, minh bạch về nguồn gốc, sử dụng hiệu quả đối với tất cả các bên và được hoàn trả cả gốc, lãi ra nước ngoài bằng ngoại tệ sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước sở tại và pháp luật và thông lệ quốc tế.

Diễn đàn hoạt động không nhằm mục đích lợi nhuận và hướng tới mục tiêu tương lai hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động đầu tư, thương mại hoặc tiếp nhận thông tin, hợp tác thực hiện dự án đã có; tạo lập môi trường trao đổi, cung cấp thông tin, tương tác, đàm phán, thỏa thuận hợp tác; tổ chức sự kiện; góp phần định hướng và xác định mô hình, dự án đầu tư; phát hiện và xử lý vướng mắc.

Chính thức ra mắt 'Diễn đàn hỗ trợ đầu tư cho người Việt Nam ở nước ngoài'Khách mời tham dự sự kiện

Việc triển khai thực hiện Diễn đàn được thực hiện qua 03 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Khởi động diễn đàn để triển khai bước đầu và đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giai đoạn 2: Thực hiện kết nối Diễn đàn với các Chương trình của cơ quan nhà nước, các địa phương, các dự án đầu tư trong nước để thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, kiến tạo, thực hiện và hợp tác thực hiện, tham gia các dự án đầu tư, thương mại thúc đẩy phát triển kinh tế và hoạt động đối mới sáng tạo tại Việt Nam.

Giai đoạn 3: Trở thành trung tâm thu thập và xử lý thông tin giúp cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài hợp tác thành công.

Diễn đàn kỳ vọng sẽ nhận được sử hưởng ứng và ủng hộ của đông đảo bà con, tổ chức, doanh nghiệp NVNONN, của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài và trong nước hợp tác với người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ cho việc đầu tư về Việt Nam hiệu quả, thiết thực, an toàn, vì lợi ích chung của đất nước và lợi ích của bà con, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế.

Oanh Kim 

 

Top