tìm kiếm

Trang nhất > Thời sự

Thứ Năm, 03/12/2020 | 23:49:47 GMT+7
Việt Nam xuất cấp 1.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ nhân dân Lào khắc phục hậu quả thiên tai Thời sự | 16:26

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã thực hiện xuất cấp 1.000 tấn gạo dự trữ quốc gia để tặng nước bạn Lào hỗ ...