Quy định việc kiểm tra, đối chiếu liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước

Quy định việc kiểm tra, đối chiếu liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước

- 4 phút trước

Tổng Kiểm toán nhà nước vừa ban Quyết định 155/QĐ-KTNN Quy định việc kiểm tra, đối chiếu tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

XÃ HỘI

Quy định việc kiểm tra, đối chiếu liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước

Quy định việc kiểm tra, đối chiếu liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước

Tổng Kiểm toán nhà nước vừa ban Quyết định 155/QĐ-KTNN Quy định việc kiểm tra, đối chiếu tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

CHÍNH TRỊ

Quy định việc kiểm tra, đối chiếu liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước

Quy định việc kiểm tra, đối chiếu liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước

Tổng Kiểm toán nhà nước vừa ban Quyết định 155/QĐ-KTNN Quy định việc kiểm tra, đối chiếu tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

KINH TẾ

Quy định việc kiểm tra, đối chiếu liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước

Quy định việc kiểm tra, đối chiếu liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước

Tổng Kiểm toán nhà nước vừa ban Quyết định 155/QĐ-KTNN Quy định việc kiểm tra, đối chiếu tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Top