Liệu thỏa thuận đình chiến lịch sử ở Nagorno-Karabakh có được như kỳ vọng

Liệu thỏa thuận đình chiến lịch sử ở Nagorno-Karabakh có được như kỳ vọng

Thế giới ngày nay - 14 ngày trước

Sau khi thỏa thuận đình chiến tại Nagorno-Karabakh có hiệu lực, chính phủ Armenia đã chính thức dỡ bỏ một số hạn chế trong lệnh thiết quân luật được áp đặt toàn quốc kể từ thời điểm cuộc xung đột với Azerbaijan, trong đó gồm việc bãi bỏ các hạn chế tổ chức biểu tình và đình công; nới lỏng cơ chế đặc biệt kiểm soát xuất nhập cảnh.

THẾ GIỚI NGÀY NAY

Liệu thỏa thuận đình chiến lịch sử ở Nagorno-Karabakh có được như kỳ vọng

Liệu thỏa thuận đình chiến lịch sử ở Nagorno-Karabakh có được như kỳ vọng

Sau khi thỏa thuận đình chiến tại Nagorno-Karabakh có hiệu lực, chính phủ Armenia đã chính thức dỡ bỏ một số hạn chế trong lệnh thiết quân luật được áp đặt toàn quốc kể từ thời điểm cuộc xung đột với Azerbaijan, trong đó gồm việc bãi bỏ các hạn chế tổ chức biểu tình và đình công; nới lỏng cơ chế đặc biệt kiểm soát xuất nhập cảnh.

Top