Nội thất Canada hy vọng thuế nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam sẽ được gỡ bỏ vào tháng 8 tới

Nội thất Canada hy vọng thuế nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam sẽ được gỡ bỏ vào tháng 8 tới

Thuế áp với nội thất nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc được Canada áp dụng.

Top