Thời điểm thích hợp cho quá trình chuyển đổi số của Việt Nam

Thời điểm thích hợp cho quá trình chuyển đổi số của Việt Nam

Những thay đổi về lối sống do đại dịch COVID-19 đã dẫn đến nhu cầu tăng cao đối với thanh toán liền mạch, không tiếp xúc ở Việt Nam.

Top