Việt Nam ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc

Việt Nam ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc

- 18 phút trước

Việt Nam tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025 với tư cách ứng cử viên của ASEAN.

Top