Kinh tế Anh sau khi rời EU như thế nào?

Kinh tế Anh sau khi rời EU như thế nào?

Theo Bloomberg, từ khi nước Anh rời EU, thương mại quốc tế suy giảm, đồng tiền mất giá, mức sống người dân đi xuống.

Top