Tuyên bố của Trung Quốc về eo biển Đài Loan

Tuyên bố của Trung Quốc về eo biển Đài Loan

Thời gian gần đây, Trung Quốc liên tiếp tuyên bố Eo biển Đài Loan không phải vùng biển quốc tế, khác với những tuyên bố từng đưa ra 5 năm trước.

Top