Tăng cường quân và vũ khí tranh chấp biên giới Trung - Ấn liệu có gia tăng

Tăng cường quân và vũ khí tranh chấp biên giới Trung - Ấn liệu có gia tăng

Mới đây Tư lệnh lục quân Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc điều lượng lớn binh sĩ tới biên giới, buộc nước này triển khai lực lượng tương ứng tới đối phó.

Top