Quyền con người và nạn đói ở Ethiopia liệu có được khắc phục

Quyền con người và nạn đói ở Ethiopia liệu có được khắc phục

Hiện có hơn 350.000 người dân tại Tigray đang ở mức 5 trong thang đánh giá về an ninh lương thực của Liên Hợp Quốc. Điều này có nghĩa là ít nhất 20% trong số đó hoàn toàn không thể tiếp cận nguồn lương thực, cứ ba trẻ em lại có một trẻ suy dinh dưỡng nặng và cứ 10.000 người lại có 2 người chết mỗi ngày vì đói hoặc thiếu dinh dưỡng.

Top