Từ khóa: vùng xa
  • Xây dựng xã hội số là con đường nhanh nhất phát triển vùng sâu, vùng xa

    Xây dựng xã hội số là con đường nhanh nhất phát triển vùng sâu, vùng xa

    Để vùng sâu, vùng xa phát triển, công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) đóng vai trò quan trọng thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp (DN), hộ dân chuyển đổi nền kinh tế, tham gia nền kinh tế số, từ đó giảm bớt tác động đói nghèo, thiếu kết nối, thúc đẩy và tăng trưởng kinh tế dài hạn

Top