Từ khóa: vai trò lãnh đạo của chủ tịch tập cận bình càng được củng cố.
  • Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua nghị quyết lịch sử

    Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua nghị quyết lịch sử

    Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bế mạc kỳ họp lần thứ 6 tại Bắc Kinh bằng việc thông qua một nghị quyết quan trọng của đất nước, báo chí nước này đưa tin. Vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình càng được củng cố.

Top