Từ khóa: tuần tra chung
  • Tuần tra chung góp phần quan trọng giữ vững môi trường hoà bình, ổn định trên vùng biển Tây Nam​

    Tuần tra chung góp phần quan trọng giữ vững môi trường hoà bình, ổn định trên vùng biển Tây Nam​

    Nhiều năm qua, Vùng 5 Hải quân được đánh giá hoàn thành toàn diện các mặt công tác, đặc biệt là nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo phía Tây Nam Tổ quốc. Kết quả đã rõ nhưng làm gì và làm như thế nào để đạt được thì có lẽ chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu. Chia sẻ về điều này, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Chuẩn đô đốc Nguyễn Duy Tỷ, khẳng định: “Một trong những yếu tố rất quan trọng đó là Vùng 5 đã thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng”.

Top