Từ khóa: triền đồi nắng rát
  • [PODCAST] Triền đồi nắng rát

    [PODCAST] Triền đồi nắng rát

    Nhà văn Niê Thanh Mai là một người con của Tây Nguyên. Văn chương của chị, nếu có sắc màu và mùi vị Tây Nguyên, thì cũng không có gì lạ. Nhưng còn hơn thế, đôi khi văn chương Niê Thanh Mai đã vượt qua khung khổ của một vùng địa lý xác định để nói tới những điều phổ quát hơn. Đó là trường hợp của truyện ngắn “Triền đồi nắng rát”…

Top