Từ khóa: thúc đẩy thương mại song phương
  • Thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2021-2022

    Thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2021-2022

    Ngày 13/9, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2021/NĐ-CP biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2021-2022.

Top