Từ khóa: thông tin tiêm chủng
  • [PODCAST] Xác thực thông tin tiêm chủng như thế nào?

    [PODCAST] Xác thực thông tin tiêm chủng như thế nào?

    Thông tin tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của người dân sẽ được xác thực trên các nền tảng của Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông, tạo thuận lợi cho người dân tham gia phục hồi sản xuất.

Top