Từ khóa: thẻ xanh
  • Điều chưa kể về team 'thẻ xanh'

    Điều chưa kể về team 'thẻ xanh'

    Lúc đầu chúng tôi nghĩ công việc này đơn giản nhưng càng về sau rắc rối khi số lượng cần chỉnh sửa, bổ sung thông tin tiêm chủng lên đến hàng trăm nghìn người. Điểm tiêm thì có ngày nghỉ nhưng đội nhập liệu thì không.

Top