Từ khóa: những mẫu ô tô ăn khách
  • Những mẫu ô tô ăn khách nhất tại Việt Nam

    Những mẫu ô tô ăn khách nhất tại Việt Nam

    Tất cả các hãng xe đều có ít nhất một mẫu xe chủ lực về doanh số, với lượng bán ra cao hơn rõ rệt các dòng sản phẩm còn lại. Dù những mẫu xe khác ế ẩm, nhưng mẫu xe chủ lực sẽ là con át chủ bài để các hãng xe tồn tại. Chẳng hạn tại thị trường Việt Nam, Toyota có Vios, Ford có Ranger, Mitsubishi có Xpader, hay Honda có City...

Top