Từ khóa: mùa đông xuân
  • Không để dịch chồng dịch trong mùa Đông Xuân

    Không để dịch chồng dịch trong mùa Đông Xuân

    Bộ Y tế vừa có văn bản hoả tốc số 9963/BYT-DP gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa Đông Xuân năm 2021-2022.

Top