Từ khóa: kinh tế số
 • Việt Nam có thể trở thành cường quốc kỹ thuật số mới ở Đông Nam Á

  Việt Nam có thể trở thành cường quốc kỹ thuật số mới ở Đông Nam Á

  Trang Jakarta Globe mới đây có bài viết nhận định, với những thành tựu trong thời gian qua, Việt Nam có nhiều dư địa để trở thành cường quốc kinh tế số tiếp theo ở Đông Nam Á.

 • Ba xu hướng tác động đến phương thức hoạt động của doanh nghiệp của chuyển đổi kỹ thuật số

  Ba xu hướng tác động đến phương thức hoạt động của doanh nghiệp của chuyển đổi kỹ thuật số

  Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện. Chuyển đổi số chỉ thành công khi trở thành chiến lược cốt lõi, thay vì là nỗ lực riêng biệt, chuyển đổi số phải bao trùm lên mọi hoạt động, mọi bước đi của tổ chức (Cẩm nang chuyển đổi số, ).

 • Kinh tế số - đường đến tương lai của nền kinh tế Việt Nam

  Kinh tế số - đường đến tương lai của nền kinh tế Việt Nam

  Đối với Việt Nam, tương lai để tăng trưởng kinh tế nằm ở việc tận dụng được tối đa các công nghệ kỹ thuật số, số hóa nền kinh tế. Vì vậy, Việt Nam cần thúc đẩy nhanh việc phát triển ứng dụng những công nghệ mới để phát triển kinh tế số.

 • Logistics trong nền kinh tế số

  Logistics trong nền kinh tế số

  Trong nền kinh tế, ngành logistics có chức năng cung cấp các dịch vụ giao vận có chi phí thấp và khả năng đáp ứng cao yêu cầu của khách hàng nhằm thúc đẩy thương mại trong và ngoài nước và kinh tế quốc gia phát triển.

 • GDP có thể tăng trưởng đột phá với kinh tế số

  GDP có thể tăng trưởng đột phá với kinh tế số

  Trong kinh tế số, GDP có thể tăng trưởng đột phá chứ không phải tuần tự như kinh tế thực. Không ít sản phẩm, ý tưởng công nghệ trên thế giới đã khiến nền kinh tế bùng nổ. Bởi vậy, GDP trong nền kinh tế số có những con số nhiều khi giật mình, không theo quy luật thông thường.

 • Chính phủ điện tử: Giải quyết các điểm nghẽn bằng cách tiếp cận mới

  Chính phủ điện tử: Giải quyết các điểm nghẽn bằng cách tiếp cận mới

  Sau 2 năm triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP về phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT), Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, có cách tiếp cận mới để giải quyết các điểm nghẽn và nhiều vấn đề đã tồn tại dai dẳng.

 • Những điều cần biết về Kinh tế số

  Những điều cần biết về Kinh tế số

  Dịch bệnh COVID-19 chưa được kiểm soát được xem là một thời cơ để các nước trên thế giới thúc đẩy lĩnh vực Kinh tế số nhằm mục đích hội nhập hơn.

Top