Từ khóa: hợp tác phát triển
  • Thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch hang động Việt - Lào

    Thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch hang động Việt - Lào

    Vừa qua, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và các đơn vị tại Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn tổ chức họp tham vấn "Khung quản lý xuyên biên giới giữa hai Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và Hin Nam No" và thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch hang động giữa Việt Nam và Lào.

Top