Từ khóa: "hội người cao tuổi"
  • Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm người cao tuổi trong xây dựng đất nước

    Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm người cao tuổi trong xây dựng đất nước

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm phát triển số lượng đi đôi với chất lượng; phát huy những kinh nghiệm quý báu của người cao tuổi trong xây dựng đất nước...

Top