Từ khóa: hết hạn
  • Nhiều vaccine Covid-19 nguy cơ hết hạn

    Nhiều vaccine Covid-19 nguy cơ hết hạn

    Có tình trạng tồn đọng vaccine Covid-19 tại trung ương và địa phương dẫn tới nguy cơ hết hạn phải hủy bỏ nếu không đẩy mạnh tiêm chủng, theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên.

Top