Từ khóa: hành lang pháp lý
  • Hành lang pháp lý: Chìa khóa thúc đẩy ngân hàng số

    Hành lang pháp lý: Chìa khóa thúc đẩy ngân hàng số

    Đứng trước thời cơ “vàng” để phát triển mạnh mẽ ngân hàng số, các nhà băng đang rất cần một hành lang pháp lý đủ sự cởi mở, không quá khép kín, sẵn sàng đón nhận những công nghệ, sáng tạo mới, từ đó đẩy nhanh tiến trình số hóa ngân hàng và xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số.

  • Thiếu hành lang pháp lý cho thị trường mua bán nợ

    Thiếu hành lang pháp lý cho thị trường mua bán nợ

    Việc mua nợ vẫn chỉ được thực hiện chủ yếu thông qua phương thức hợp đồng, tức bên mua nợ và bên bán nợ ký kết hợp đồng chuyển giao quyền và nghĩa vụ đối với một hoặc một số khoản nợ cụ thể. Ngoài phương thức này, hiện chưa có cơ chế chuyển các khoản nợ thành một loại hàng hoá có thể chuyển nhượng/giao dịch dễ dàng.

Top