Từ khóa: đồng lòng chống dịch
  • Người nước ngoài tại Hà Nội đồng lòng chống dịch

    Người nước ngoài tại Hà Nội đồng lòng chống dịch

    Với đại đa số người Việt, tình nghĩa đồng bào là cao quý, là “liều thuốc tinh thần” quan trọng giúp mỗi người có thêm động lực, "sức đề kháng" tốt để vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Đó chính là tâm thức "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ", "máu chảy ruột mềm", "người trong một nước phải thương nhau cùng".

Top