Từ khóa: đội ngũ báo cáo viên
  • Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên

    Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên

    Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, trong năm 2023, các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối thành lập, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên; tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, công tác tuyên truyền miệng; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Top