Từ khóa: cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
  • Hành lang pháp lý: Chìa khóa thúc đẩy ngân hàng số

    Hành lang pháp lý: Chìa khóa thúc đẩy ngân hàng số

    Đứng trước thời cơ “vàng” để phát triển mạnh mẽ ngân hàng số, các nhà băng đang rất cần một hành lang pháp lý đủ sự cởi mở, không quá khép kín, sẵn sàng đón nhận những công nghệ, sáng tạo mới, từ đó đẩy nhanh tiến trình số hóa ngân hàng và xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số.

Top