Từ khóa: cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
  • Kiểm soát khán giả trận Việt Nam - Nhật Bản như thế nào?

    Kiểm soát khán giả trận Việt Nam - Nhật Bản như thế nào?

    Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ sử dụng các ứng dụng để hỗ trợ cho việc kiểm soát khán giả vào sân vận động Mỹ Đình, thông qua việc kiểm tra căn cước công dân gắn chip điện tử và các hình thức kiểm soát khác.

Top