Từ khóa: công ước liên hợp quốc về luật biển
  • Động thái của Quốc tế với tình hình Biển Đông

    Động thái của Quốc tế với tình hình Biển Đông

    Canada và Nhật Bản vừa đưa ra các tuyên bố nhân kỷ niệm 5 năm Tòa trọng tài Thường trực ra phán quyết căn cứ vào Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) về tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Trong khi đó, Canberra vẫn có ý định tham gia sâu hơn vào các hoạt động ở vùng biển quan trọng này.

Top