Từ khóa: công ty long thủy là đơn vị đầu tiên của tỉnh lâm đồng được xuất khẩu sầu riêng ra nước ngoài.
Top