Khi nghệ sĩ không đứng trên sân khấu mà ở giữa lòng dân

Khi nghệ sĩ không đứng trên sân khấu mà ở giữa lòng dân

H’Hen Niê, Quyền Linh, Quỳnh Hoa, Xuân Bắc, Thái Thùy Linh, Phương Thanh, Đại Nghĩa… cùng với nhiều cá nhân, đoàn thể khác đang ngày đêm sát cánh bên người dân vượt qua dịch bệnh.

Top