Hà Anh Tuấn trồng cánh rừng thứ 4 trong dự án Rừng Việt Nam

Hà Anh Tuấn trồng cánh rừng thứ 4 trong dự án Rừng Việt Nam

Ca Sỹ Hà Anh Tuấn cùng các nghệ sĩ Lưu Hương Giang, Thuỳ Minh, Phương Ly, Hoàng Dũng, Trần Duy Khang Chillies và Thịnh Suy vừa thông báo thực hiện dự án "Rừng Việt Nam" thứ tư ở Tà Cú với 5.000 cây sao đen trên 7,5 hecta đất.

Top