Ứng dụng công nghệ để đảm bảo tiêm chủng COVID-19 công khai, minh bạch

Ứng dụng công nghệ để đảm bảo tiêm chủng COVID-19 công khai, minh bạch

Bộ Thông tin và truyền thông cho biết ba ứng dụng công nghệ phòng chống COVID-19 đã được đưa vào sử dụng thống nhất trong cả nước, trong đó có ứng dụng quản lý tiêm chủng COVID-19.

Top