Mỹ nói về khả năng gửi vũ khí hạt nhân cho Ukraine

Mỹ nói về khả năng gửi vũ khí hạt nhân cho Ukraine

Trợ lý Ngoại trưởng Karen Donfried khẳng định Mỹ không bao giờ gửi vũ khí hạt nhân cho Ukraine.

Top