Lãnh đạo Kim Jong-un yêu cầu đặc biệt trong công tác đào tạo quân nhân

Lãnh đạo Kim Jong-un yêu cầu đặc biệt trong công tác đào tạo quân nhân

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un yêu cầu hệ thống giáo dục quân sự tăng cường nỗ lực nhằm đào tạo quân nhân “trung thành tuyệt đối” với tổ quốc.

Top