Việt Nam tặng Cuba 5.000 tấn gạo

Việt Nam tặng Cuba 5.000 tấn gạo

Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo Việt Nam ủng hộ Cuba 5.000 tấn gạo để góp phần khắc phục những khó khăn kinh tế, xã hội gần đây.

Top