ASEAN và Hàn Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế cùng có lợi

ASEAN và Hàn Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế cùng có lợi

Diễn đàn kết nối ASEAN lần thứ 9 do ASEAN và Hàn Quốc tổ chức sẽ tập trung vào các nội dung “cơ sở hạ tầng bền vững” và “đổi mới kỹ thuật số,” được rút ra từ 5 lĩnh vực chiến lược.

Top