tìm kiếm
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác tránh trú bão tại Đà Nẵng

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác tránh trú bão tại Đà Nẵng

04/11/2015 09:22:12

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác tránh trú bão tại Đà Nẵng