Ứng phó thế nào trước việc Trung Quốc xin gia nhập CPTPP

Ứng phó thế nào trước việc Trung Quốc xin gia nhập CPTPP

Ngày 29 tháng 9 năm 2021 Dominic Meagher, Giám đốc của Australasia Strategy Group. Ông đã làm việc tại và tại Trung Quốc và về Trung Quốc trong suốt 21 năm, bao gồm cả các trung tâm nghiên cứu và tổ chức tư vấn ở Bắc Kinh, Hồng Kông, Sydney và Canberra.

Top