Úc dừng nghiên cứu đại dương vớiTrung Quốc

Úc dừng nghiên cứu đại dương vớiTrung Quốc

Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học liên bang Úc (CSIRO), cơ quan chịu trách nhiệm về nghiên cứu khoa học của Chính phủ Úc, sẽ chấm dứt hợp tác nghiên cứu đại dương với viện khoa học biển hàng đầu của Trung Quốc .

Top