Kiều hối gia tăng hỗ trợ đồng tiền trong việc thúc đẩy tăng trưởng ở Việt Nam

Kiều hối gia tăng hỗ trợ đồng tiền trong việc thúc đẩy tăng trưởng ở Việt Nam

- 1 ngày trước

Theo một quan chức cấp cao của Ngân hàng Trung ương, Việt Nam kỳ vọng lượng kiều hối của người Việt Nam ở nước ngoài gia sẽ giúp giữ đồng tiền ổn định, cho phép Ngân hàng Trung ương tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Top