Việt Nam trăn trở tìm giải pháp cho mùa khô khắc nghiệt ở đồng bằng sông Cửu Long

Việt Nam trăn trở tìm giải pháp cho mùa khô khắc nghiệt ở đồng bằng sông Cửu Long

Trải qua nhiều thập kỷ sản xuất nông nghiệp thâm canh và cách quản lý nguồn nước còn lạc hậu, đã đến lúc Việt Nam cần một cuộc cải cách quyết liệt để bảo vệ nguồn nước của mình.

Top