Doanh nhân Việt tại Mỹ muốn đóng góp để 'công nghệ hóa' đất nước

Doanh nhân Việt tại Mỹ muốn đóng góp để 'công nghệ hóa' đất nước

Ông Sang Nhin, Chủ tịch, đại diện cho Công ty Westcoast Precision Inc, cho biết luôn có mong muốn đóng góp để "công nghệ hóa" đất nước.

Top