tìm kiếm

Trang nhất > Chính trị

Thứ Sáu, 23/10/2020 | 12:27:20 GMT+7
Nâng cao chất lượng, hiệu quả của 'Năm Dân vận khéo' 2020

Thời gian qua, cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đã tiếp trên 165.000 lượt công dân với hơn 134.000 vụ việc; xử lý hơn 80.300 đơn...

17/07/2020 07:36:00
Nang cao chat luong, hieu qua cua 'Nam Dan van kheo' 2020 hinh anh 1
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng  Bộ Nội vụ,  Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đồng chủ trì hội nghị.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả “Năm Dân vận khéo” 2020

Liên quan đến kết quả công tác dân vận cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp 6 tháng đầu năm 2020, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh tinh thần bám sát kế hoạch “Năm Dân vận khéo” 2020; phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; chủ động lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

Nhận thức, hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận có sự chuyển biến tích cực; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác tiếp dân,  giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu được quan tâm chú trọng. Nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân được giải quyết kịp thời.

Thời gian qua, cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đã tiếp trên 165.000 lượt công dân với hơn 134.000 vụ việc; xử lý hơn 80.300 đơn đủ điều kiện xử lý trong tổng số hơn 141.000 đơn tiếp nhận; giải quyết trên 9.900 vụ việc trên tổng số gần 14.000 vụ khiếu nại; tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt trên 71%.

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc khẳng định công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả; tăng cường tính công khai, minh bạch, kỷ cương, kỷ luật. Chỉ số cải cách hành chính, đánh giá hài lòng của người dân cao hơn so với cùng kỳ năm 2019. Dân chủ được mở rộng tạo điều kiện để nhân dân giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, giám sát cán bộ, công chức. Công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội triển khai chặt chẽ, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân vận chính quyền còn một số khó khăn, hạn chế do tác động của dịch COVID-19 trên tất cả các lĩnh vực, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.

Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn nhiều tiềm ẩn phức tạp; công tác cải cách thủ tục hành chính, đối thoại, tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền tại một số địa phương còn chậm; kết quả thực hiện phong trào thi đua  “Dân vận khéo," xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” một số địa phương, cơ sở còn hạn chế…

Xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, ông Nguyễn Phước Lộc nêu rõ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hoá, triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác dân vận; quán triệt phương châm “chống suy thoái kinh tế như chống giặc”; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh giao dịch điện tử liên thông giữa các bộ, ngành, địa phương hiệu quả, thực chất nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, phục hồi và phát triển doanh nghiệp trong nước; quán triệt, thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nội dung “Năm Dân vận khéo” 2020 gắn với các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động…

Công tác dân vận song hành thực hiện nhiệm vụ chính trị

Nhấn mạnh công tác dân vận nói chung, công tác dân vận chính quyền nói riêng luôn nhận được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong 6 tháng đầu năm đã thể hiện rõ hiệu quả thiết thực của công tác dân vận. Cả nước đã nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định tình hình đất nước và phát triển.

Nêu rõ công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, liên quan đến mọi người dân, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết việc xác định rõ đối tượng, phạm vi, nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận chính quyền có vai trò quan trọng.

Công tác dân vận luôn gắn kết, song hành với quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị; do đó, thực hiện tốt công tác dân vận góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao để công tác dân vận tiếp tục đi vào thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Để phát huy, đổi mới hiệu quả phương thức lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận chính quyền, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị xác định rõ vai trò của nhân dân trong công tác dân vận trên tinh thần “lấy dân làm gốc”; chú trọng xây dựng chính quyền kiến tạo, dân vận kiến tạo; tránh bệnh hình thức chung chung; huy động đông đảo lực lượng cùng tham gia làm công tác dân vận; gắn việc thực hiện dân vận chính quyền qua việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển chính trị, kinh tế-xã hội gắn với hoạt động, chức năng hoạt động thông tin cơ quan, đơn vị, địa phương…

Nang cao chat luong, hieu qua cua 'Nam Dan van kheo' 2020 hinh anh 2
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trong đó chú trọng công tác dân vận chính quyền, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết Nghị quyết thể hiện sự quyết tâm trong việc đổi mới công tác dân vận của Đảng trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng; quan tâm đến vấn đề bức xúc của người dân.

Biểu dương chuyển biến tích cực trong nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy nhà nước, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, Trưởngban Dân vận Trung ươngTrương Thị Mai cho biết hình ảnh của người cán bộ, công chức trong nhiều lĩnh vực đã có những thay đổi tốt hơn, nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của người dân; qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân nhằm xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Do đó, mỗi cơ quan trong bộ máy nhà nước cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm với dân; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu công tác dân vận chính quyền.

Thời gian tới, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh chính quyền các cấp tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân để mỗi người dân có cơ hội tham gia, quyết định, thực thi chính sách; qua đó, cùng với chính quyền phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền quan tâm hơn nữa đến vấn đề lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân; tạo sự đồng thuận trong nhân dân; lan tỏa những mô hình hay, điển hình khéo về dân vận chính quyền./.

(Vietnamplus)