Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên

Thứ Ba, 26/10/2021| 23:13

”Xây dựng Nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa Chương trình xây dựng NTM đi vào chiều sâu và bền vững giai đoạn 2021-2025 với những mục tiêu cao hơn đòi hỏi ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các địa phương cần có các giải pháp cụ thể, thiết thực đi vào chiều sâu và mang tính bền vững.

Ngày 26/10/2021, tại Không gian ẩm thực trà của Hợp tác xã Tâm Trà Thái Sinh, xã Tân Cương, TP. Thái Nguyên, Văn phòng điều phối NTM tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức“Hội thảo Xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn”

Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên 

Phát biểu và chủ trì hội thảo ông Trần Nho Hưởng, phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn được xác định là một giải pháp động lực thúc đẩy xây dựng NTM bền vững, nền tảng cho sự phát triển đa dạng, phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn góp phần giúp cải thiện sinh kế, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người nông dân.

Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên 

Tham dự có đại diện Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên, cổng thông tin điện tử tỉnh và một số doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch cùng Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các hợp tác xã, hộ kinh doanh đã và đang triển khai Dự án phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch nông nghiệp tại 03 huyện Đại Từ - Định Hoá - Võ Nhai giai đoạn 2020-2021.

Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Đến từ Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Tiến sỹ Vũ Thị Thanh Thuỷ đánh giá lại 03 mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững (Nông- Lâm- nghiệp) kết hợp du lịch nông nghiêp tại 03 huyện trong dự án.

Tuy bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 nhưng 03 mô hình trên đã đi vào hoạt động và được khách hàng ghi nhận. Dự án này đã tập huấn về phương pháp quản lý du lịch nông nghiệp tại cộng đồng, canh tác cây trồng theo hướng nông nghiệp sinh thái.

Phát biểu tham luận trong hội thảo, đại diện Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch nhấn mạnh tổ chức Du lịch thế giới(UNWTO) đã lấy thông điệp Ngày Du lịch thế giới năm 2020 là“Du lịch và Phát triển Nông thôn” với mong muốn phát triển du lịch sẽ lan toả tới các ngành kinh tế khác, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống người dân nông thôn. Cũng trong tham luận này, Sở cũng đề xuất các nội dung thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2020-2021 như: chính sách phát triển, không gian du lịch, quản lý du lịch nông thôn, huy động nguồn lực, phát triển sản phẩm, phát triển thị trường và nguồn nhân lực, đặc biệt chú trọng về công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm du lịch nông thôn gắn với Chương trình OCOP, quảng bá sản phẩm OCOP; ứng dụng công nghệ 4.0 trong quảng bá điểm đến du lịch sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Qua hội thảo này có thể thấy rõ, phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn đang từng bước trở thành một trong những nội dung cốt lõi của xây dựng NTM bền vững trong giai đoạn 2021-2025 qua thông điệp của dịchvụ “Cùng ăn, cùng ở, cùng lao động sản xuất” cho du khách, người dân địa phương có thu nhập và hưởng lợi trực tiếp từ du lịch. Với tiềm năng phát triển du lịch gắn với nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì việc định hướng ưu tiên phát triển du lịch nông nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng là để hiện thực hoá Nghị quyết của Đại hội XIII với mục đích đưa Chương trình xây dựng NTM đi vào chiều sâu và bền vững giai đoạn 2021-2025.

Đặng Minh - Ngàn Thương Thực hiện

Top