Công cụ xác định và điều khiển tư thế vệ tinh 'made in Việt Nam'

Công cụ xác định và điều khiển tư thế vệ tinh 'made in Việt Nam'

Làm thế nào để xác định tư thế và điều khiển được vệ tinh trong khi công nghệ này vẫn còn rất mới ở Việt Nam?

Top