Công bố CSDL công nghiệp ICT Make in Viet Nam

Thứ Hai, 21/6/2021| 14:40

Ngày 18/6, Bộ TT&TT đã chính thức công bố cơ sở dữ liệu (CSDL) công nghiệp ICT Make in Viet Nam, hệ thống hỗ trợ quản lý và thúc đẩy phát triển công nghiệp ICT Viet Nam tại địa chỉ: http://Makeinvietnam.mic.gov.vn.

Công bố CSDL công nghiệp ICT Make in Viet NamGiao diện trang CSDL công nghiệp ICT Make in Vietnam 

Vụ CNTT, Bộ TT&TT đơn vị chủ trì CSDL này cho biết CSDL sẽ tạo nền tảng hỗ trợ việc quản lý và thúc đẩy phát triển công nghiệp ICT Việt Nam; Cung cấp bức tranh hiện trạng phát triển ngành công nghiệp ICT hỗ trợ việc hoạch định xây dựng chính sách; Kết nối, xây dựng cộng đồng DN, sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam lớn mạnh, phục vụ phát triển kinh tế số, chính phủ số, chuyển đổi số quốc gia và xã hội số; Kênh thông tin chính thức hỗ trợ doanh nghiệp (DN) ICT. DN dễ dàng tiếp cận với cơ quan quản lý nhà nước hơn, nắm được các chính sách hỗ trợ nhanh hơn.

CSDL này cũng là kênh thông tin hỗ trợ DN tiếp cận thị trường: xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, công bố sản phẩm, dịch vụ Vibrand, Make in Viet Nam...

Công bố CSDL công nghiệp ICT Make in Viet Nam - Ảnh 1.Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm và Phó Chủ tịch Hoàng Quang Phòng bấm nút khai trương CSDL công nghiệp ICT Make in Viet Nam

Cụ thể, CSDL cung cấp thông tin về các DN hoạt động trong lĩnh vực ICT; sản phẩm dịch vụ Make in Vietnam, Phát triển DN, sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam.

Bộ TT&TT sẽ quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu về phát triển công nghiệp CNTT toàn quốc; Tương tác, hỗ trợ DN trong hoạt động sản xuất kinh doanh,...). Sở TT&TT các tỉnh, thành phố sẽ quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu về phát triển công nghiệp CNTT tại địa phương.

Theo đó, CSDL giúp quản lý tổng thể, đồng bộ CSDL quy mô toàn quốc về DN và sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Make in Viet Nam; Là nguồn số liệu chính thống để thống kê, phân tích, đánh giá, khai thác, sử dụng hiệu quả cho công tác quản lý và thúc đẩy của ngành; Tăng cường khả năng cung cấp thông tin về chính sách phát triển của ngành tới DN; Tra cứu, tìm kiếm thông tin chính xác, nhanh chóng đưa ra các báo cáo thống kê phục vụ yêu cầu quản lý và khai thác thông tin

Các DN sẽ cung cấp thông tin về hoạt động của DN, khai thác thông tin về thị trường sản phẩm, dịch vụ Make in Viet Nam, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong và ngoài nước.

CSDL cũng giúp công khai, minh bạch thông tin về sản phẩm, dịch vụ công nghệ số phục vụ giải quyết bài toán Việt Nam phát triển kinh tế số Việt Nam

Các DN tham gia sẽ nhận được quảng bá thông tin về DN, sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp trong và ngoài nước; Tham gia hệ sinh thái, kết nối DN, định hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh,...

Ngoài ra, các DN còn được hỗ trợ tham gia các đề án, chương trình, chiến lược quốc gia về phát triển ngành: chuyển đổi số, chương trình phát triển công nghiệp CNTT, thương hiệu Việt, Make in Viet Nam, sản xuất phần mềm, sự kiện của ngành và tương tác thuận lợi và được hỗ trợ nhanh chóng về chính sách, hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường,...

Hệ thống có một số chức năng như: Tổng quan về ngành công nghiệp; Quản lý và thống kê DN ICT theo nhiều tiêu chí; Thống kê DN ICT theo tỉnh/thành phố; Thống kê ICT theo lĩnh vực; Thống kê sản phẩm ICT; Thống kê chi tiết theo loại hình DN; Thống kê DN theo TOP

Hệ thống cho phép truy cập và cập nhật trực tuyến thông tin về hồ sơ DN; Cập nhật các sản phẩm, dịch vụ số của DN đang cung cấp; Cập nhật về tình hình sản xuất kinh doanh; Được công bố sản phẩm Vibrand, Make in Viet Nam,...; Nắm được thông tin chung về hiện trạng phát triển; Công bố thông tin về DN, sản phẩm; Tra cứu tìm kiếm về DN, sản phẩm

Trong thời gian tới, các công việc triển khai cho hệ thống sẽ được tiếp tục như: Xây dựng Chatbot hỗ trợ DN công nghệ số; Phát triển nền tảng triển lãm số quốc gia; Phát triển nền tảng đánh giá, kiểm thử sản phẩm CNS mới: AI, IoT,...; Phát triển nền tảng kết nối cung cầu, xúc tiến đầu tư, thương mại, công cụ phân tích số liệu chuyên sâu, phát triển nhân lực CNTT,.../.

(Tạp chí TT&TT)

Top